Judith Stolwijk

Judith Stolwijk is sportpedagoog en gespecialiseerd in de waarde van fysieke risico’s voor kinderen. In het dagelijks leven is zij groepsleerkracht en vakleerkracht bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. Daarnaast is ze zeer ervaren in het coachen van studenten.

Kinderen zèlf hun fysieke grenzen laten opzoeken en leren wat ze nodig hebben om hun grenzen te verleggen is altijd een belangrijk onderdeel geweest van haar onderwijsvisie. Risico-angst van de pedagogisch professional kan dit proces in de weg staan. Onder risico-angst wordt het volgende verstaan:

Het wel of niet bewust laten passeren van een fysieke uitdaging van een kind waarbij een kans op gevaar en/of letsel voor het kind aanwezig is.

Gedurende haar tweejarige masteropleiding ”Physical Education and Sport Pedagogy” aan Windesheim te Zwolle heeft ze dit thema onderzocht. Voor haar masterthesis zijn groepsleerkrachten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs uit het basisonderwijs bevraagd naar de mate van hun risico-angst tijdens lessen (bewegings-)onderwijs. Resultaten geven aan dat pedagogische professionals risico-angst ervaren. Bewustwording van de eigen mate van risico- angst maakt dat er anders gekeken wordt naar (fysieke-) risico’s van kinderen.

Advertisement