‘Het grootste risico is… alle risico vermijden (Helen Tovey)

Als sportpedagoog vraag ik aandacht voor de waarde van (fysieke-) risico’s voor kinderen. Deze zijn een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van risicocompetenties en voor de algemene ontwikkeling.

Risico-angst van de pedagogische professionals is een belangrijke belemmering voor het faciliteren van risico’s voor kinderen.

Erkenning van risico-angst betekent een andere kijk op risico’s van kinderen.